Disclaimer

Algemeen

Viking Gent BVBA, verleent u hierbij toegang tot www.devikinggent.be en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Viking Gent BVBA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Viking Gent BVBA spant zich in om de inhoud van devikinggent.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op devikinggent.be geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met devikinggent.be.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Viking Gent BVBA. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Viking Gent BVBA, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.